Izeminimo laido kaina

Elektrostatinio įžeminimo užduotis yra mažinti degių medžiagų sprogimo riziką dėl elektrostatinės kibirkšties. Dažniausiai tai įvedama kaip degių dujų, miltelių ir skysčių transportavimas ir perdirbimas.

Elektrostatinis įžeminimas gali skirtis. Lengviausius ir kelis sudėtingus modelius iš žemės sklendės taip pat nusėda ir iš kabelio. Pažangesni ir technologiškai pažangesni įrenginiai yra įrengti, kad būtų galima apsaugoti įžeminimo būklę, kurios dėka galima tiekti ar transportuoti gaminį, kai įžeminimas yra tinkamai prijungtas.

Elektrostatiniai įžeminimo darbai dažniausiai atliekami pakraunant ar iškraunant geležinkelio ir kelių tanklaivius, cisternas, statines, vadinamąsias dideli maišeliai arba proceso įrenginių elementai.

Sėkmingai pripildant arba ištuštinant skirtingo turinio talpyklas (pvz., Rezervuarus su milteliais, granulėmis, skysčiais, gali būti sukurta pavojinga elektrostatinė apkrova. Jų stovėjimo šaltinis tikrai egzistuoja ir maišant, pumpuojant arba purškiant degias medžiagas. Elektriniai krūviai susidaro susisiekiant su atskiromis dalelėmis arba užrašant jas. Elektrinio įkrovimo kiekis bus apribotas elektrostatinėmis savybėmis, kurios susiduria tarpusavyje. Tiesioginio ir staigaus sujungimo su įžeminimo ar įkrovimo objektu rezultatas gali būti trumpas srovės impulsas, kuris bus prieinamas kibirkščių struktūroje.Nesugebėjimas rūpintis kibirkščių išleidimu gali sukelti alkoholio ir oro mišinio užsidegimą, kaip liudija sprogimas ar didelis sprogimas. Elektrostatinis įžeminimas pašalina sprogimo pavojų dėl reguliuojamo elektrostatinio krūvio.